Skip to main content
Support

Hệ thống quản trị nội dung website

Về khóa học

Cơ bản giúp bạn hiểu được thế nào là hệ thống quản trị nội dung website, biết cách sử dụng các hệ thống quản trị web phổ biến hiện hay ( wordpress, joomla... )

Giảng viên

Course Staff Image #1

Nguyễn Đình Khiêm

Dự án công nghệ giáo dục - Đại học Thành tây

Enroll