Skip to main content
Support

Dreamweaver – Làm web bằng giao diện kéo/thả

Về khóa học

Bước đầu làm quen với Adobe dreamweaver và những thao tác cơ bản trong thiết kế web.

Yêu cầu

Có thể sử dụng Adobe dreamweaver để thiết kế giao diện trang web .

Giảng viên

Course Staff Image #1

Nguyễn Đình Khiêm

Giám đốc dự án công nghệ giáo dục - Đại học Thành tây

Enroll